Çevre

eurotec®, yaşlanan dünyamızı sonraki nesillere sağlıklı teslim edebilmek için çevrenin korunmasına en üst düzeyde önem vermektedir. Bu nedenle, çevrenin korunması için gereken tüm önlemleri alıp, gerekli yatırımları yapmaktadır.

eurotec® tüm süreçlerinde verimliliği en üst seviyede tutarak, çevreyi en fazla korumanın mümkün olduğunun bilincindedir.

eurotec®’in çevre politikası ve tüm uygulamaları, dünyanın genç ve dinç tutulabilmesi için sürekli geliştirilmekte ve yenilenmektedir.

eurotec® Mühendislik Plastikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarının yaşamlarının her anında çevreye iyi bakmak ve korumak ortak inancı ve hedefi olmuştur.

Bu amaçla eurotec®;

  • Çevre ile ilgili yasal düzenlemelere uyar.
  • Çevreye en az atık veren ve doğal kaynakları verimli kullanan teknolojileri uygular.
  • Hammadde, enerji, su, hava gibi kaynakları etkin kullanır.
  • Atıkların azaltılması ve geri kazanılması için sürekli iyileştirilen bir sistem oluşturmuştur.
  • Geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini destekleyerek çevreye en az atığın verilmesini sağlar.
  • Çevre bilincini firma içerisinde yaygınlaştırmak için eğitimler organize eder.
  • Temizlik ve düzenin çalışanları tarafından yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlar.
  • Tedarikçi firmaların çevre ile ilgili çalışmalarını teşvik eder.
  • eurotec® ailesi, tüm kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak çevre koruma performansını sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir.
yasal uyarılar
copy