Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Kalite, Çevre Ve İSG Yönetim Sistemleri Politikası

Eurotec Mühendislik Plastikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz yönetim sistemlerimiz ile sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı ve sektörümüzde en saygın olmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Ulusal ve uluslararası ilişkilerde, müşteri şartlarını karşılayan yasal ve diğer gerekliliklere uyum doğrultusunda hareket etmeyi,
 • Her alanında, yönetim sistemlerinin verimliliğinin yanı sıra, etkinliğini de sürekli iyileştirmeyi,
 • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri memnuniyetini etkin olarak ele almayı,
 • Çalışanlarımızın gelişimine sürekli yatırım yapmayı,
 • Yasal mevzuatlara uygun bir biçimde, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, iş sağlığı ve iş güvenliğini sağlamayı, iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Kaynakları verimli kullanarak ve atıklarımızı azaltarak çevreye saygılı olmayı,
 • Kirliliğin önlenerek çevrenin korunmasını,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, tüm süreçlerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
 • Yükümlü olduğumuz yürürlükteki ilgili yasal ve diğer şartlara uymayı,

Ve yüksek motivasyon ve başarı azmine sahip çalışanlarımızın bilinçli çabaları ve tam katılımı ile sürekli kalite elde etmeyi ve yeni trendleri takip ederek, yenilikçi ürünler üretmeyi taahhüt ediyoruz.

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Politikası

Eurotec Mühendislik Plastikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı ve sektörümüzde en saygın olmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Ulusal ve uluslararası ilişkilerde, müşteri şartlarını karşılayan yasal ve diğer gereklilikler ile şirket politikamıza uyum doğrultusunda hareket etmeyi,
 • Müşterilerinin talep ve memnuniyetsizliklerini kolayca iletebildiği, bunların objektif, adil, dikkatli, tarafsızlıkla ve gizlilikle ele alındığı,
 • Aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin ve kontrollerin sürekli yapıldığı,
 • Müşteri memnuniyetsizliklerinin sonuçlandırılmasını ve müşterinin mutlaka en kısa sürede bilgilendirilmesini ana ilke olarak kabul ettiği,
 • Müşteriye sonuçlarını bildirme süreçlerini; şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, ve hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda müşteri odaklı bir yaklaşım ile değerlendirmeyi,
 • Müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ve müşterinin değişen beklentileri ölçülüp değerlendirilerek tüm çalışanlara duyurmayı,

Ve yüksek motivasyon ve başarı azmine sahip çalışanlarımızın bilinçli çabaları ve tam katılımı ile müşteri isteklerini güven verici bir şekilde çözmeyi taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Eurotec Mühendislik Plastikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı ve sektörümüzde en saygın olmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizi ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi, belgelendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesini ve uygulanabilir şartların karşılanmasını,
 • İşimizin, personelimizin, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve tüm yasal şartların gerektirdiği güvenlik gereksinimlerini karşılamayı,
 • Bilgi güvenliğine yönelik teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, sistem ve donanımımızı bu gelişmelere bağlı olarak yenilemeyi,
 • Temel ve destekleyici iş faaliyetlerimizin kesintisiz devam etmesini sağlamayı,
 • Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın bilgilerini korumayı,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi

Ve yüksek motivasyon ve başarı azmine sahip çalışanlarımızın bilinçli çabaları ve tam katılımı ile bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmeyi taahhüt ederiz.

yasal uyarılar
copy