Yasal Uyarılar

Web Sitesi Kullanım Koşulları

Bu sayfada (ve burada belirtilen dokümanlarda) Misafir veya Kullanıcı olarak web sitemizin www.eurotec-ep.com (“Sitemiz”) kullanılmasına ilişkin koşullar açıklanmaktadır. Sitemizi kullanmaya başlamadan önce Kullanıcılar bu kullanım koşullarını dikkatli bir şekilde okumalıdır. Sitemizi ziyaret edip kullanan her Kullanıcı bu kullanım koşullarını okuduğunu, anladığını, içeriğini ve şartlara bağlı kalmayı kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Sitemizde yayınlanan ve telif ve diğer fikrî ve sınaî mülkiyet hakları EUROTEC A.Ş. ya da diğer üçüncü kişi ve kuruluşlara ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, materyallerin her türlü yasal hakları saklıdır. Bu materyallere Sitemizde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da izin verildiği anlamına gelmez ve bu şekilde yorumlanamaz. Sitemizdeki materyallerin herhangi bir bölümü EUROTEC A.Ş. veya lisans sahiplerinden bir yazılı lisans alınmaksızın kopyalanamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez ve ticari amaçlar için kullanılamaz. EUROTEC A.Ş., bu tür materyallerin (duvar kâğıdı, ekran koruyucu, reklâm filmi gibi) meslekî ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine ve ancak kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilmesine izin verebilir. Yazdırılan veya herhangi bir şekilde indirilen herhangi bir materyalin basılı veya dijital kopyaları değiştirilemez ve resimler, fotoğraflar, video ve ses dizileri ya da grafikleri bunlarla birlikte bulunan metinden ayrı kullanılamaz. Sitemizde yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk ihlâlde bulunan Kullanıcı’ya aittir.

YAYINLANAN BİLGİLERE GÜVENME

Sitemizde yer alan her türlü içerik, resim, açıklama ve haber (kısaca “BİLGİ”) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, BİLGİ’leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî, güncel ve güvenilir Bilgiyi, EUROTEC A.Ş.’den doğrudan temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Sitemizde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Kullanıcı, bu BİLGİ’lere güvenerek ve dayanarak yapabileceği işlemler bakımından EUROTEC A.Ş.’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Bu bilgiler herhangi bir yasal kurum, kuruluş, adli makam ve otorite nezdinde delil amaçlı kullanılamaz. Herhangi bir kullanıcı tarafından sitemizle bağlantılı olarak veya sitemizin, sitemizle bağlantılı herhangi bir web sitesinin, burada yayınlanan materyallerin, Bilgilerin kullanılması veya kullanılamaması sonucunda oluşan doğrudan, dolaylı veya nihai kayıp ya da hasarlardan doğan, her ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın ve ister haksız fiil (ihmal dahil), sözleşme ihlali veya öngörülebilir olsa dahi başka şekilde ortaya çıkan bunlarla sınırlı olmamak üzere, gelir veya kar kaybı, iş kaybı, kar veya ihale kaybı, beklenen tasarruf kaybı, veri kaybı, itibar kaybı hiçbir neticeden EUROTEC A.Ş. sorumlu olmayacaktır.

Sitemizde yer verilen tüm ürünlerin özellikleri ile ilgili bilgiler son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgilerdir. Ürünler ile ilgili nihaî bilgi temini için doğrudan EUROTEC A.Ş. ile temasa geçilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, Sitemizde yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve EUROTEC A.Ş. adına bir taahhüt teşkil etmediği beyan ederiz. EUROTEC A.Ş., önceden haber vermeksizin ürün spesifikasyonlarında değişiklik yapabilir.

EUROTEC A.Ş., kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini, Kullanıcı’lara sağlanan herhangi bir hizmeti, verilen bilgileri, ürün spesifikasyonları dilediği zaman değiştirme, güncelleme, askıya alma, belli bir süre kapatma ya da sona erdirme ve varsa kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Sitemizdeki bilgilerin ve verilen hizmetlerin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir. Sitemizdeki herhangi bir materyal belirli bir tarihte güncelliğini yitirmiş olabilir ve EUROTEC A.Ş.’nin bu materyalleri güncellemek için herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Sitemiz üzerinden veya Kullanıcıların Sitemizi ziyaret etmesi sonucunda gerçekleştirilen mal, hizmet veya bilgi temin anlaşmaları EUROTEC A.Ş.’nin tedarik şart ve koşullarına tabidir. Sitemizde, varsa, muhtelif Başvuru Formlarını’nın doldurulmuş olması, Kullanıcı’ya herhangi bir hak vermez ya da Kullanıcı’ya herhangi bir uygulama ile ilgili kazanılmış hak iddiasında bulunma imkanı vermez. Sitemizde mevcut, muhtelif Başvuru Formlarını’nı doldurarak Kullanıcıların iletmiş oldukları bilgiler, sadece EUROTEC A.Ş. tarafından üretilen ürünlerin tanıtım ve pazarlama aktivitelerinde kullanılacak ve bu amaç dışında hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kuruluşlara sağlanmayacaktır.

Internetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar EUROTEC A.Ş.'in sorumluluğunda değildir.

Bazı durumlarda, Kullanıcıların şahsına özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak, kullanılan internet browser'ın türü, işletim sistemi, Sitemize linkle ya da ilanla ulaşılan sitenin domain ismi verilebilir.

Sitemizi ziyaret ettiğinde Kullanıcıların bilgisayarına bilgi, kayıt konulabilir. Bu bilgi, bilgi belirteci ("cookie") formatında ya da benzeri türden dosya da olacaktır. Hemen hemen tüm internet browser'larda, cookie'leri hard diskinden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için Kullanıcıların browser'larının yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakmakları gerekmektedir.

VİRÜSLER, KORSANLIK VE DİĞER SUÇLAR

Sitemizin kötü amaçlı veya teknolojik olarak zararlı virüsler, truva atları, solucanlar, mantık bombaları, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Sitemize girmesi nedeniyle, bilgisayar ekipmanı, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata, kayıp, hasar ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Resmî makamlardan Kullanıcı’ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı’nın EUROTEC A.Ş. sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, EUROTEC A.Ş., Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercîlere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

SİTEMİZDEN BAĞLANTILAR

Sitemiz üçüncü tarafların sağladığı diğer sitelere ve kaynaklara bağlantı/link içerdiğinde, bu bağlantılar sadece bilgi amacıyla sağlanmaktadır. Bağlantıları ziyaret etmek Kullanıcıların tercihi ve kararıdır. Bu bağlantı sitelerin veya kaynakların içerikleri üzerinde EUROTEC A.Ş.’nin herhangi bir kontrolü, denetimi ve değişiklik yapma hakkı bulunmamaktadır ve Kullanıcıların bu içerikler için veya bunları kullanmasından kaynaklanan kayıp veya hasarlardan dolayı EUROTEC A.Ş.’nin herhangi bir sorumluluğu mevcut değildir.

YARGI YETKİSİ VE UYGULANACAK YASA

Sitemize yapılan ziyaretten kaynaklanan veya ziyaretle ilgili herhangi bir taleple konusunda münhasır yargı yetkisi Çorlu Mahkemelerine ve İcra Dairelerine aittir. Bu kullanım koşulları Türk yasalarına tabidir.

MARKALAR

“EUROTEC”, “TECOPOLIMER”, “TECOPET”, “TECOFLEX”, “TECOMID”, “TECOFORM”, “TECODUR”, TECOLEN”, TECOPRENE”, TECOTEK”, “ EUROTEC A.Ş.’nin tescilli markasıdır ve önceden yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz.

VARYASYONLAR

Bu Kullanım Koşulları herhangi bir zamanda bu sayfa yenilenerek gözden geçirilebilir. Kullanıclıların bağlayıcı olduğu için yapılan değişiklikleri görmek için zaman zaman bu sayfayı kontrol etmeleri beklenmektedir. Bu Kullanım Koşullarındaki hükümlerin bir kısmı, Sitemizde başka bir yerde yayınlanan hükümler veya duyurularla da değiştirilebilir.

SORULARINIZ İÇİN

Sitemizdeki bilgi ve materyaller hakkında Kullanıcıların herhangi bir sorusu varsa, info@eurotec-ep.com adresinden irtibat kurmaları rica edilir.

Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

yasal uyarılar
copy